Teknisk Förvaltning

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster och tar hand om allt ifrån den dagliga driften till den långsiktiga underhållsplaneringen.

Ekonomisk Förvaltning

Vårt mål är att underlätta styrelsers och beslutsfattares dagliga arbete, omfattande ekonomisk & hyresförvaltning. Från den löpande hanteringen till rapportering och bokslut. Vi är er förlängda arm för era boende genom vår kundsupport.

Totalförvaltning

Tillsammans med noga utvalda samarbetspartner kan vi stolt erbjuda Totalförvaltning, inklusive teknisk ärendehantering, fastighetsskötsel och fastighetsdrift.

Den personliga förvaltaren

Vår vision är att tillsammans utveckla en förvaltning som tar särskild hänsyn till en fastighets karaktär likväl som fastighetsägarens och dess kunders krav och förväntningar.

Vi strävar efter förvaltning som andas välkomnande av alla som äger, bor, hyr lokal, arbetar i, eller besöker fastigheten. En förvaltning med värme som innefattar stolthet, trygghet och närhet för alla. En förvaltning som bryr sig – för att det är roligt att skapa mervärde tillsammans.

Därför ska du
välja oss på Neoria Förvaltning

  • Fokuserade

  • Engagerade

  • Kundnära organisation

  • Flexibla

  • Proaktiva